Werkwijze


Bij ons kunt u terecht voor bijstand in een procedure, mediation, overlegscheiding, coaching bij mediation en een second opinion.

Procederen

Soms lukt het niet om de geschillen in mediation of in onderling overleg op te lossen, omdat de belangen te groot zijn of omdat er geen redelijke schikking kan worden bereikt. In deze gevallen kan de rechter gevraagd worden om te beslissen over de geschilpunten. Monsé en Ineke hebben veel ervaring met het voeren van procedures en kunnen u hierin bijstaan. Voordat een procedure zal worden gestart zal er eerst zorgvuldig worden onderzocht of en in welke mate een procedure zinvol zal zijn en welke processtrategie zal worden gevolgd. Tijdens het proces zullen Monsé en Ineke er alles aan doen om uw standpunten zo goed mogelijk aan de rechter voor te leggen.


Mediation

In mediation kunt u samen afspraken maken die nodig zijn bij bijvoorbeeld een echtscheiding, het opstellen van een ouderschapsplan, het vaststellen van alimentatie of andere geschillen waar u samen afspraken over wilt maken maar waar u samen niet uitkomt. Een mediator is een onpartijdige deskundige bemiddelaar en kan u helpen bij het maken van die afspraken of het oplossen van een conflict. Anders dan vaak wordt gedacht zal een mediator u ook voorlichten en nagaan of uw afspraken passen bij uw juridische positie en hetgeen u beoogt. Voor mediation is het belangrijk dat u bereid bent om samen het geschil op te lossen en dat u, als het nodig is, daarvoor een stap in elkaars richting kunt en wilt zetten.  


Overlegscheiding

Als mediation voor u niet geschikt is of als het niet gelukt is om in mediation een oplossing te bereiken, dan is er de optie van een overlegscheiding. Bij een overlegscheiding hebben beide partijen elk een eigen advocaat. Deze advocaten zullen dan in onderling overleg proberen om tot een oplossing te komen die zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van alle partijen. Dit kan door middel van gesprekken waarbij de advocaten en beide partijen aanwezig zijn. Het voordeel van het op deze manier maken van afspraken is, dat dit sneller gaat en dat de kosten meestal lager zijn dan de kosten van een procedure. Bovendien geldt dat in onderling overleg gemaakte afspraken de verstandhouding tussen partijen ten goede komt en deze afspraken worden beter nagekomen.


Second opinion / coaching mediation

Soms kunnen de geschillen in mediation behoorlijk ingewikkeld zijn op financieel en/of juridisch en/of emotioneel gebied. U kunt dan behoefte hebben aan een deskundige die u tijdens de mediation kan adviseren over welke beslissingen u het beste in mediation kunt nemen, bekeken vanuit uw belang. Omdat de mediator onpartijdig is kan hij/zij u daar niet mee helpen. Omdat Monsé en Ineke allebei mediator zijn, kennen zij het mediationproces en begrijpen zij goed in welke positie u zit en aan welk advies u behoefte heeft om in mediation een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. Daarvoor kunt u dus ook bij ons terecht.

Daarnaast kunt u bij ons terecht voor een second opinion. Heeft de advocaat van uw ex-partner een convenant opgesteld en wilt u dat laten beoordelen? Heeft u behoefte aan een andere blik op een lopende zaak? Of heeft u een beschikking ontvangen en u wilt weten wat uw kansen zijn in hoger beroep? Neem dan contact met ons op voor een second opinion!


Netwerkpartners

Cliënten hebben soms ook behoefte aan juridische ondersteuning op andere rechtsgebieden dan personen en familierecht. Wanneer Ineke en Monsé niet zelf over de vereiste expertise beschikken verwijzen zij door of werken zij samen met andere ervaren en gespecialiseerde advocaten. Hierbij nemen onderstaande advocaten een bijzondere plek in:

Arbeidsrecht: DM Advocatuur Luuk Driegen

Huur- en bestuursrecht: Apriori advocatenkantoor Leontien van Rooij

Ondernemings- en financieel recht: Regulus Advocatuur Rik Harmsen

Onze netwerkpartners zijn specialisten op hun rechtsgebieden.