Tarieven


Een helder inzicht in de kosten

Iedere cliënt en iedere situatie is anders, vraagt om persoonlijke aandacht en een eigen aanpak. Strengers & Zijlstra Familierecht richt zich op het bieden van kwalitatief hoogwaardig maatwerk voor een redelijke prijs. Deskundige en goede begeleiding hoeft niet duur te zijn. Ineke en Monsé kunnen u tegen een redelijke vergoeding bijstaan, omdat Strengers & Zijlstra Familierecht niet wordt belemmerd door de veelal hoge kosten waarmee een groot kantoor zich geconfronteerd ziet.

Uurtarief

Ons uurtarief bedraagt € 205,– exclusief BTW. Wij berekenen geen separate kantoorkosten.

Overige kosten

Kosten van derden, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels, kosten inzage kadaster of handelsregister e.d. worden in rekening gebracht. Ook kosten van deskundigen worden in rekening gebracht ofwel door Strengers & Zijlstra Familierecht, ofwel door de deskundige zelf. Deskundigen worden uitsluitend ingeschakeld na voorafgaand overleg met en goedkeuring van u als cliënt.

Vaste prijsafspraak

Als wij u als advocaat bijstaan is het in sommige zaken mogelijk om een vaste prijsafspraak te maken.  Voor mediation geldt dat het vrijwel altijd mogelijk is om een gunstige prijsafspraak te maken.

Gesubsidieerde rechtsbijstand / toevoegingen

Wij treden in een aantal zaken ook op op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (ook bekend als toevoeging of “pro deo”). Meer informatie over de toevoeging en de te betalen eigen bijdrage is te vinden op de site van de Raad voor Rechtsbijstand. Dat geldt ook voor mediations. In veel gevallen bedraagt uw eigen bijdrage in de kosten van de mediator € 53 tot € 105. Bij ons hoeft u aansluitend geen extra advocaatkosten te maken voor formalisering door de rechtbank, omdat de mediators van Strengers & Zijlstra naast mediator tevens advocaat zijn.

Ons kantoor beschikt niet over een derdengeldrekening.