Mr Monsé Strengers

In samenspraak, deskundig en verbindend

Goed voor jezelf zorgen betekent niet dat je moet vechten met de ander. Het is mogelijk om jouw belangen goed te behartigen zonder de relatie met de ander blijvend en definitief te beschadigen: hard op de inhoud, maar zacht op de persoon. Echtscheiden hoeft geen vechtscheiden te zijn en behoeften die niet (direct) overeenkomen hoeven geen conflict op te leveren. Dat is waar ik voor sta: ik ga als mediator of als advocaat graag samen met jou op zoek naar de belangen om van daaruit te komen tot een oplossing waarmee je verder kunt. Want ook na een echtscheiding/het oplossen van een probleem en nadat jouw mediator of advocaat weer buiten beeld is, is er veelal nog een verbinding met elkaar. Ook daar waar dat niet zo is ben ik ervan overtuigd dat mensen sneller en beter verder kunnen indien de basis van beslissingen wordt gevormd door respect voor jezelf en voor de ander. Dat maakt afspraken over het algemeen ook duurzamer van aard en geeft rust. Dat betekent niet dat er geen ruimte is voor emoties. Integendeel, emoties mogen er zijn en het is helpend dat deze worden (h)erkend. Door dat te doen komt er ruimte om aan oplossingen te werken.

Ik zet de vaardigheden en de kennis die ik sinds de aanvang van mijn werk als advocaat en mediator heb opgedaan graag in, zowel als mediator als advocaat, om het voor jou best haalbare resultaat te bereiken. Waar het kan verbind ik graag. Waar het niet lukt tot een zelf gekozen oplossing te komen maak ik gebruik van de procedurele mogelijkheden. Dat doe ik altijd samen met jou. Het gaat immers niet om mij, maar om jou. Je mag van mij een transparant en eerlijk advies verwachten na een gedegen voorlichting over de feitelijke en juridische positie. Betrokken, kundige en eerlijke bijstand, dat is waar je bij en met mij op kunt rekenen.

Een goede samenwerking vergt een klik. Daarom bied ik altijd de mogelijkheid kennis te maken: vrijblijvend en zonder verplichtingen. Ook nadat de opdracht is beëindigd kun je nog bij mij terecht voor nagekomen vragen of evaluatie.

Ga verder naar:

Mr Ineke Zijlstra